MODERN COSINES IN TELMOND

הקו המודרני המובהק שמאפיין את הבית הזה בתל- מונד והשימוש באפור, מכניסים קרירות מאופקת המתאזנת ונשברת על ידי שימוש בחומרים ואלמנטים שמחממים את האווירה, כמו שימוש יוצר עניין בטקסטיל ושילוב קמין בחלל.
אדריכלות ועיצוב פנים: שירלי דן
צלם: גלעד רדט